Flaggborgen har igjennom mange år vært en av de ledende aktørene innen profilmarkedet.

Vårt hovedkrav til oss selv og våre leverandører er at vår servicegrad og sluttproduktene minst skal innfri våre kunders forventninger – helst mer.

Her kan du ble i våre kataloger